Veganství je způsob života, jehož snahou je v co největší možné a praktikovatelné míře vyloučit všechny formy využívaní zvířat a krutosti páchané na zvířatech kvůli jídlu, oblečení nebo jakémukoli jinému účelu.

Veganství je v podstatě objektivní pohled na naše kulturní zvyky a tradice a zamyšlení se nad našimi každodenními volbami. V mnoha ohledech se totiž náš životní styl stává čím dál více neuvědomělým a postrádajícím empatii. Veganství znamená pochopit důsledky našeho chování a přijmout kroky k tomu, aby naše činy byly v souladu s našimi morálními zásadami.

Veganský způsob života není o tom být dokonalý. Není o tom cítit se nadřazený ostatním. Právě naopak, být veganem znamená respektovat všechny ostatní – tedy i zvířata – a jejich právo na život.

Close Menu
×

Cart